322/19 ถ.ประจักษ์ศิลปาคม ต.หมากแข้ง จ.อุดรธานี
  042-344135-6 ต่อ 11,13,15
SMART HUB โซนเปิดใหม่ตลาดปรีชา

เปิดบริการห้องประชุมครบวงจรตั้งแต่ 2-50คน สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 042-224485

พร้อมกันนี้ยังสถาบันสอนภาษา ร้านกาแฟและฟิตเนส