322/19 ถ.ประจักษ์ศิลปาคม ต.หมากแข้ง จ.อุดรธานี
  042-344135-6 ต่อ 11,13,15
น้องใหม่ทางร้าน Cup Of Jo

Mango cheese pie น่าทานมากใครผ่านมาแวะมาชิมดูนะหรือติดตามข่าวสารอัพเดท ขนม เครื่องดื่มใหม่ๆ ได้ที่ https://www.facebook.com/COJ.th/?fref=nf