322/19 ถ.ประจักษ์ศิลปาคม ต.หมากแข้ง จ.อุดรธานี
  042-344135-6 ต่อ 11,13,15

ประกาศ

ให้เช่าพื้นที่

โซน เลขที่ ขนาดพื้นที่
อาหาร A16 2.5*2.2 ตร.ม
ห้องเช่า RS19 2.5*4 ตร.ม
ห้องเช่า RS20 2.5*4 ตร.ม
ห้องเช่า RS21 2.5*4 ตร.ม
ห้องเช่า RS22 2.5*4 ตร.ม
ห้องเช่า RS23 2.5*4 ตร.ม
ห้องเช่า RS24 2.5*4 ตร.ม

สนใจติดต่อ สำนักงานตลาดปรีชา 042-344135 ต่อ11,13

รับสมัครงาน

1. พนักงานรักษาความปลอดภัย 2 ตำแหน่ง

สนใจติดต่อ สำนักงานตลาดปรีชา 042-344135 ต่อ13, บริษัทปรีชาสรรค์นรา 042-344135 ต่อ15