322/19 ถ.ประจักษ์ศิลปาคม ต.หมากแข้ง จ.อุดรธานี
  042-344135-6 ต่อ 11,13,15
เปิดท้ายตั้งต้น "อยากเริ่มต้น...ต้องลองสักตั้ง" อยากมีธุรกิจเป็นของตัวเองต้องเริ่มสักครั้ง
ตลาดปรีชาเปิดพื้นที่ให้เป็นพิเศษ เพื่อเปิดโอกาสให้นักธุรกิจหน้าใหม่ได้แจ้งเกิด
แสดงความสามารถสร้างสรรค์สินค้าและอาหารอร่อยในราคากันเอง ขอเชิญมาให้กำลังและอุดหนุน
อาหาร
ขนมและเครื่องดื่ม
เสื้อผ้า ของใช้ เครื่องประดับ
ดอกไม้
การศึกษา
อื่นๆ